Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

In diverse taakvelden werkt de gemeente aan een duurzamere leefomgeving. Zo werken we via de gemeenschappelijke regeling Avri regionaal aan het verminderen van verspilling en bevorderen van afvalscheiding. We hebben daarnaast een revolverend fonds waaruit wij stichtingen en verenigingen geld lenen om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze, en andere bestaande activiteiten zetten we in 2018 voort in het kader van het jaarprogramma voor de leefomgeving 2018.

De gemeente Buren ondertekende het Gelders Energie Akkoord (GEA). Het meest actueel en in het oog springend zijn onderwerpen zoals zonne-energie, windenergie en gasloos bouwen. Het GEA spreekt ambities uit over deze onderwerpen. Bovendien zijn er in onze gemeente concrete aanleidingen om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Daarnaast heeft het GEA ambities voor de onderwerpen klimaatadaptatie, circulaire economie en biobased economy.
Uit de sessies met de gemeenteraad in het kader van het Meerjarenprogramma voor de Leefomgeving blijkt duurzaamheid een belangrijk thema. In 2018 willen we onze visie en doelstellingen op dit thema uitwerken en vastleggen in een duurzaamheidsvisie.