2016

2017

2018

Wetgeving

Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente.

Eigen besluitvorming

Financiële verordening 212 gemeente Buren

Kengetallen per

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

 • Aantal inwoners

26.117

26.202

26.348

 • Aantal woonruimten

10.691

10.766

10.846

Rentepercentages:

 • Vrije algemene reserves

Percentage uit mei- circulaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

N.v.t.

N.v.t.

 • Reserve besteed

4%

N.v.t.

N.v.t.

 • Voorzieningen grexen

   (vorming tegen NCW ¹)

0%

0%

0%

 • Renteomslag investering

4%

1%

 1%

                     grexen

3,5%

1%

1%

 • Financieringsbehoefte

tekort

tekort

tekort

Personeelslasten per

1-3-2015

1-3-2016

1-6-2017

 • Salaris peil (cao-stijging)

1% salaris

3% salaris

3,25% salaris

 • Individueel Keuzebudget (inclusief leeftijdsdagen)

N.v.t.

Niet financieel verwerkt

Wel financieel verwerkt

 • Vacatures

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Max functionele schaal

 • Functieschaal

Werkelijke schaal

Werkelijke schaal

Max functionele schaal

 • Periodieke verhoging

Ja

Ja

Ja

 • Totale formatie, waarvan Neder-Betuwe en ODR

122,15 Fte
2,16 fte (ODR)

131,15 Fte
7,95 Fte

135,75 Fte
7,22 Fte

 • Formatie griffie

 2,34 fte

 2,34 Fte

2,34 Fte

 • Ziektevervanging

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

 • Opleidingsbudget

2% van de loonsom

2% van de loonsom

1,9% van de loonsom

Overig:

 • Prijsindex

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

1,25%

0,80%

1,40%

 • Stelpost onvoorzien

€ 50.000

€ 0

€ 0

 • BTW percentage: - Laag

6%

6%

6%

                             - Hoog

21%

21%

21%

 • Uitvoering btw compensatiefonds

Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting.

 • BTW percentage gemengde kosten

90% compensabel
5% verrekenbaar

91% compensabel
3% verrekenbaar

91% compensabel
3% verrekenbaar

 • Energiekosten

Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop).

 • Gemeenschappelijke regelingen

Concept op begroting gemeenschappelijke regeling.

Actuele beheerplannen:

 • Wegen ²

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

 • Civiele kunstwerken ²

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

 • Groen ²

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

 • Riolering (financiële actualisatie) ²

GRP 2016

GRP 2017

GRP 2017

 • Openbare verlichting ²

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

 • Begraafplaatsen ²

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2017

 • Gemeentelijk vastgoed

Beheerplan 2013

Beheerplan 2017

Beheerplan 2017

 • Schoolgebouwen

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

¹ Netto Contante Waarde
² In 2015 stelde u de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee gaf u de opdracht voor het harmoniseren van de beleid en beheerplannen naar één integraal beleidsplan voor de openbare ruimte. In 2016 zijn alle beheerplannen met het IBOR gecombineerd.