Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

Doelen

1.  Onze dienstverlening is professioneel, nabij en eigentijds.

2.  Inwoners leven in een veilige en gezonde omgeving.

3.  Ieder kind heeft de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.

4.  Inwoners hebben eenvoudig toegang tot integrale en betaalbare zorg en ondersteuning,
     afgestemd op hun vraag.

5.  Inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig.

6.  In de gemeente zijn goed bereikbare maatschappelijke voorzieningen, die nu en in de
     toekomst aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Prestaties

In de taakvelden vindt u een toelichting op de prestaties die we in 2018 willen leveren.