Lasten (bedragen x € 1.000,-)

2018

2019

2020

2021

1.1 Salarissen en sociale lasten

11.214

11.177

11.095

11.040

2.1 Belastingen

376

376

373

373

3.1 Grond

0

0

0

0

3.2 Duurzame goederen

447

186

167

194

3.3 Pachten

21

21

21

21

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura

2.658

2.623

2.623

2.622

3.5.1 Ingeleend personeel

1.124

1.016

862

767

3.8. Overige goederen en diensten

12.482

12.447

12.361

12.362

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld

6.312

6.304

6.186

6.176

4.2 Subsidies

1.894

1.912

1.930

1.930

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk

181

109

79

79

4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

8.222

8.204

8.175

8.175

4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies

0

0

0

0

4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen

0

0

0

0

4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen & personen

229

229

229

229

4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk

0

0

0

0

4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies

0

0

0

0

4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen

0

0

0

0

4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

1

1

1

1

4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

5.1 Rente

147

101

92

83

6.1 Financiële transacties

0

0

0

0

7.1 Mutaties reserves

27

71

364

479

7.2 Mutaties voorzieningen

4.497

4.474

4.524

4.895

7.3 Afschrijvingen

1.623

1.699

1.660

1.635

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente

0

0

0

0

7.5 Overige verrekeningen

12

30

30

30

Totaal

51.467

50.980

50.772

51.091

Baten (bedragen x € 1.000,-)

2018

2019

2020

2021

2.2.1 Belastingen op producenten

-7.244

-7.255

-7.267

-7.267

2.2.2 Belastingen op huishoudens

-2.421

-2.421

-2.421

-2.421

3.1 Grond

-3.020

-3.020

-3.020

-2.320

3.2 Duurzame goederen

0

0

0

0

3.3 Pachten

-35

-35

-35

-35

3.4.2 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

0

0

0

0

3.5.2 Uitgeleend personeel

0

00

0

0

3.6 Huren

-268

-272

-275

-275

3.7 Leges en andere rechten

-1.613

-1.474

-1.398

-1.398

3.8 Overige goederen en diensten

-3.102

-3.160

-3.188

-3.158

4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld

-525

-525

-525

-525

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk

-33.656

-33.838

-33.861

-33.890

4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-50

-50

-50

-50

4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

-504

-504

-504

-504

4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies

-84

-49

-49

-49

4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen

-5

-5

-5

-5

4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen &personen

-57

-57

-57

-57

4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk

0

0

0

0

4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies

0

0

0

0

4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen

0

0

0

0

4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

-186

-186

-186

-186

4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

5.1 Rente

-10

-8

-6

-3

5.2 Dividenden en winsten

-130

-120

-120

-120

6.1 Financiële transacties

0

0

0

0

7.1 Mutaties reserves

-966

-467

-274

-207

7.2 Mutaties voorzieningen

-370

-333

-347

-710

7.3 Afschrijvingen

0

0

0

0

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente

0

0

0

0

7.5  Overige verrekeningen

2.779

2.799

2.816

2.089

Totaal

-51.457

-50.980

-50.772

-51.091