Programma's / Taakvelden

2018

2019

2020

2021

***** Generaal totaal

2.066.000

2.084.000

2.102.000

2.102.000

****   Programma Inwonerszaken

1.998.500

2.016.500

2.034.500

2.034.500

***     Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

151.000

169.000

187.000

187.000

**       64300210  Volwasseneneducatie

35.250

35.250

35.250

35.250

**       64300315  Voorschoolse voorzieningen peuters

115.750

133.750

151.750

151.750

***     Taakveld Cultuurpresentatie -prod.  -participatie

8.000

8.000

8.000

8.000

**       65300105  Kunst en cultuur

8.000

8.000

8.000

8.000

***     Taakveld Media

136.500

136.500

136.500

136.500

**       65600105  Leesstimulering (miv 2015)

129.000

129.000

129.000

129.000

**       65600110  Lokale omroep

7.500

7.500

7.500

7.500

***     Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

536.000

536.000

536.000

536.000

*         66100105  Versterken nulde-eerste lijn

96.250

96.250

96.250

96.250

*         66100210  Welzijnswerk

300.750

300.750

300.750

300.750

*         66100360  Leefbaarheid

129.000

129.000

129.000

129.000

*         66100610  Wet K.O. doelgroepenbeleid

10.000

10.000

10.000

10.000

***     Taakveld Wijkteams

729.500

729.500

729.500

729.500

*         66200105  Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp

312.500

312.500

312.500

312.500

*         66200120  Jongerenwerk WMO

141.000

141.000

141.000

141.000

*         66200125  Maatschappelijk werk

276.000

276.000

276.000

276.000

***     Geëscaleerde zorg 18+

50.000

50.000

50.000

50.000

**       66810510  Maatsch. Opvang & BeschermdWonen

50.000

50.000

50.000

50.000

***     Taakveld Volksgezondheid

387.500

387.500

387.500

387.500

**       67100105  Openbare gezondheidszorg

46.750

46.750

46.750

46.750

**       67100110  Algemene jeugdgezondheidszorg

340.750

340.798

340.750

340.750

****   Programma Ruimte

67.500

67.500

67.500

67.500

***     Taakveld Openbare orde en veiligheid

3.500

3.500

3.500

3.500

**       61200205  Openbare orde en veiligheid

3.500

3.500

3.500

3.500

***     Taakveld Economische promotie

27.750

27.750

27.750

27.750

*         63400105  Recreatie en toerisme

27.750

27.750

27.750

27.750

***     Taakveld Cultureel erfgoed

36.250

36.250

36.250

36.250

*         65500105  Overige zaken rijksmonumenten

6.250

6.250

6.250

6.250

*         65500205  Overige zaken gem. monumenten

30.000

30.000

30.000

30.000