Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

De ontgroening en vergrijzing zorgen voor andere behoeften van onze inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, voorzieningen en de openbare ruimte. We willen graag aansluiten bij deze veranderende vraag.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid houden we daarom rekening met deze trend. We bekijken hoe we voorzieningen, faciliteiten en de leefomgeving voor onze inwoners slim kunnen aanpassen aan ons veranderende samenstelling van de bevolking.
Een voorbeeld is de samenwerking met de besturen van het onderwijs en de kinderopvang. We ontwikkelen met hen eigentijdse school- en opvangvoorzieningen voor kinderen.

We ondersteunen initiatieven van onze inwoners op dit vlak. Buren wil een vitale gemeente zijn met leefbare kernen. Dat is het belangrijkste doel binnen het thema ontgroening en vergrijzing.