Overzicht vervangingsinvesteringen 2018-2021

Afdeling

Investering

Nadere toelichting

Afschr.
termijn

Bedrag van
investering

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2018

Bedrijfsvoering

Inrichten gebruiksvriendelijke online publicatievoorziening

Investering (I&A plan)

5

17.500

Bedrijfsvoering

Zorgzoeker

Investering (I&A plan)

5

40.000

Bedrijfsvoering

Ontsluiten Open Data

Investering (I&A plan)

5

25.000

Bedrijfsvoering

Faciliteren digitaal werken, vervangen huidige werkplekken

Vervanging(I&A plan)

5

212.500

Bedrijfsvoering

Netwerk componenten

Vervanging (I&A plan)

5

48.000

Bedrijfsvoering

Aanschaf data analyse tool

Investering (I&A plan)

5

6.000

Totaal 2018

349.000

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2019

Bedrijfsvoering

Mobiele telefoons

Vervanging

3

8.750

Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling begroting
online

Investering (I&A plan)

5

20.000

Bedrijfsvoering

Beamers

Vervanging

4

7.500

Bedrijfsvoering

Sympodium

Vervanging

7

2.000

Ruimte

Houten brug Pippelinghof

Vervanging

40

30.000

Totaal 2019

68.250

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020

Bedrijfsvoering

Noodaggregaat gemeentehuis

Vervanging

10

86.500

Bedrijfsvoering

Kluis reisdocumenten

Vervanging

5

5.000

Bedrijfsvoering

Mixed Workload Envirement

Vervanging

5

60.685

Bedrijfsvoering

Storage Area Network

Vervanging(I&A plan)

5

187.000

Bedrijfsvoering

Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

Vervanging

15

135.000

Totaal 2020

474.185

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2021

Bedrijfsvoering

Koppeling backoffice /
midoffice

Vervanging

5

135.000

Totaal 2021

135.000