Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

We willen eigen kracht van inwoners en kernen naar vermogen inzetten. Als inwoners zelf of met hun netwerk problemen oplossen, kan de gemeente een andere, meer bescheiden rol in de samenleving innemen. Alle inwoners en alle kernen zijn verschillend. Door slim gebruik te maken van gegevens krijgen we een beter beeld van die verschillen. Daardoor kunnen we de kracht van inwoners en kernen beter benutten.

Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen in 2018 bekijken we hoe we aan kunnen haken bij bestaande initiatieven in de samenleving. Signaleringsgroepen en dorpsbelangenorganisaties zijn daarvan sprekende voorbeelden. Maar ook op individueel niveau hebben we daadkrachtige inwoners. Zo hebben we naar schatting 5.000 mantelzorgers in ons gebied. De gemeente wil deze kracht van de samenleving mogelijk maken en ondersteunen.